top of page

Wat is klassieke homeopathie?

Klassiek homeopathie is een holistische behandelwijze, dat wil zeggen dat men er van uitgaat dat de mens niet te verdelen is in onderdelen, maar dat alles nauw met elkaar samenhangt. Zowel geestelijk als lichamelijk.. Dit is tevens de reden dat er geen specialismen zijn binnen de klassieke homeopathie.

Homeopatische middelen

Niet alleen die ene klacht wordt behandeld, maar de totale mens met die klacht bepaald de keuze van een homeopathisch middel.

Vervolgens komt het tweede principe in beeld. In de klassieke homeopathie wordt er van uitgegaan dat ieder mens uniek is. Bijvoorbeeld: normaliter krijgt ieder kind met een oorontsteking antibiotica voorgeschreven. Een klassiek homeopaat kijkt hoe en wie het kind met de oorklachten is en schrijft dan pas, op basis van het totaal beeld, een middel voor. Voor 10 kinderen met een oorontsteking kunnen dat dus 10 verschillende middelen zijn!

Naast het holistische - en het individuele aspect zijn er nog andere principes binnen de klassiek homeopathie. De homeopathische middelen worden eerst uitgetest op gezonde (!) mensen, die deze vrijwillig innemen. Omdat een middel altijd werkt op 3 niveaus (fysiek, mentaal en emotioneel), kunnen alleen mensen informatie geven over voornoemde aspecten. Een dier kan immers niet vertellen dat het een steende maagpijn heeft en daarnaast ook hoofdpijn aan de rechterkant die 's nachts verergert en verbetert na een flinke huilbui. Dit wil overigens niet zeggen dat dieren niet op een klassiek homeopatische wijze behandeld kunnen worden, maar het vraagt wel een andere aanpak dan bij mensen.

Wat is nu het verschil tussen reguliere homeopathie en klassiek homeopathie?

Als klassiek homeopaat werk ik volgens de richtlijnen van Dr. Hahnemann. Deze richtlijnen staan vermeld in het Organon der Geneeskunde.

Het verschil met de reguliere homeopathie, bijvoorbeeld de middelende u bij een drogist om de hoek kunt krijgen, is dat deze homeopathische methode werkt op een specifieke kwaal of aandoening, terwijl de klassieke homeopathie op de hele mens werkt. Uw lichaam leert zichzelf blijvend te genezen van de kwaal of aandoening!

Hoe werkt klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidsprincipe. Een patiënt krijgt een geneesmiddel toegediend wat bij gezonde mensen de ziekteverschijnselen oproept die lijken op het ziektebeeld van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat het zelf genezend vermogen van de mens weer wordt versterkt, aangemoedigd. Als voorbeeld kunt u een snee of schaafwond nemen, en die als vanzelf geneest zonder dat u er daadwerkelijk iets aan doet. Dit zelf genezend vermogen gebruikt ons lichaam uiteraard niet alleen voor oppervlakkige verwondingen, maar ook voor dieper liggende zaken, zoals bijvoorbeeld de psyche.

Wat gebeurt er tijdens een homeopathisch consult?

Het samenspel van alle symptomen op alle niveaus van het mens-zijn dient als richtsnoer voor het homeopathisch behandelplan voor de specifieke mens:

  • Tijdens het consult en vooral het eerste consult worden veel vragen door mij gesteld om zo te komen tot een zo volledig mogelijk beeld van de mens die ik mij heb;
  • Alle huidige ziekte symptomen met daarover zoveel mogelijk bijzonderheden;
  • Uw huidige emotioneel-/mentale gemoedstoestand;
  • Het algemeen welbevinden: bijzonderheden over energie, slaap, menstruatie, kouwelijk of uit zeer snel warm, uit- en afscheidingen, eet- en drinkgewoonten, enzovoorts;
  • Informatie over ziekten en gebeurtenissen die zich in uw leven hebben afgespeeld en de manier waarop dit werd beleefd en daarmee werd omgegaan;
  • en natuurijk, de informatie over medicijngebruik en in de familie voorkomende ziekten zijn enorm belangrijk.

Altijd en alleen maar kan een mens op eigen manieren reageren in zijn poging naar herstel. Soms zijn er nauwelijks symptomen, in andere gevallen heeft men heftige klachten of is men heel ziek.

Sommige mensen komen met acute klachten bij een klassiek homeopaat, andere voelen zich chronisch 'niet lekker'.

Deze verschillen leiden er toe dat de klassiek homeopaat een uniek behandelplan moet maken voor iedere individuele persoon. Klassiek homeopathie werkt in acute situaties enorm snel en in chronische constitutionele situaties goed en is nauwkeurig in verbetering te volgen.

Soms kom ik al tijdens het consult op het juiste middel, maar het komt ook voor dat ik daar langer onderzoek naar moet doen. Dan wordt het juiste middel per post naar u gezonden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u mailen naar lesley.dinsbach@gmail.com of bellen naar 06-24675333.

bottom of page